เพิ่งยื่นงบการเงินประจำปีมาหมาด ๆ อีกสองเดือนถัดมาก็ต้องยื่นภาษีครึ่งปีแล้วหรือนี่

หลายคนทราบกันดีว่า นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย จะต้องประมาณการกำไรสุทธิและนำส่งภาษีครึ่งปีภายในระยะเวลาสองเดือนนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบบัญชีหกเดือน หรือพูดง่ายก็คือใครที่มีรอบปีงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 จะต้องยื่นภาษีครึ่งปีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นั่นเอง

 

คลิกที่นี่ เพื่อดูปฏิทินภาษี


ถ้าพูดถึงเรื่องการประเมิณภาษีครึ่งปีสิ่งที่ต้องกังวลมีอยู่สองอย่าง คือ
1. ยื่นภาษีครึ่งปีอย่างไร และยื่นแบบประมาณการหรือตามจริงดี
2. จะประมาณการกำไรสุทธิอย่างไรไม่ให้ขาดเกิน 25% (เพราะหากขาดเกิดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก 20% ตามมาตรา 67 ตรี)

 

“มาตรา 67 ตรีในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นรายการและชำระภาษีตามม.67ทวิ (1) หรือยื่น รายการและชำระภาษีตามม.67 ทวิ (1) โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสีย เงินเพิ่มอีก 20% ของจํานวนเงินภาษีที่ต้องชําระตามม.67ทวิ (1) หรือของกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบ ระยะเวลาบัญชีนั้น หรือของภาษีที่ชําระขาด แล้วแต่กรณี…”

 

สำหรับข้อแรกเราจะยังไม่พูดถึงวิธีการยื่นแบบภาษีครึ่งปี ไว้จะทำ how to แยกออกไปต่างหากนะคะ เพราะหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึง คำนวณภาษีครึ่งปีอย่างไรให้ปลอดภัยแบบชิว ๆ กัน

 

ก่อนอื่นเลยคือไม่ใช่ว่าเราจะประเมิณภาษีครึ่งปีขาดเกิด 25% ไม่ได้นะคะ ถ้าเรามีเหตุอันควรในการยื่นขาดเกิน 25% เราก็สามารถทำได้


ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.152/2558ฯ “ข้อ ๑ กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือวาเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร

(๑) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีครึ่งปี ไว้ไม่น้อยกวากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

(๒) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิซึ่งได้จากก กิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือ จะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปี ไว้น้อยกว่ากว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วเนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี”


อ่านแล้วงงกันไหมคะ ไม่เป็นไรจะอธิบายให้ฟังง่าย ๆ 2 ข้อคือ
1. ภาษีครึ่งปีของปีนี้ > กึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้ทั้งปีของปีก่อน

ถ้าภาษีครึ่งปีนี้มากกว่าก็สบายใจได้เลยค่ะว่าคุณรอดพ้นจากการเสียเงินเพิ่มอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่ ก็อย่าเพิ่งเสียใจ ไปดูที่ข้อสองกัน

2. ประมาณการกำไรปีนี้ > กำไรสุทธิของปีก่อน

เพราะในปีก่อนอาจมีประกาศต่าง ๆ ที่ช่วยลดหย่อนภาษี ทำให้ภาษีในปีก่อนน้อยกว่าที่ควร แต่อย่างน้อยหากประมาณการกำไรมากกว่าปีก่อนก็ถือได้ว่า ประมาณการกำไรสุทธิไม่ขาดเกิน 25% แล้วค่ะ


เห็นไหมคะ ว่าไม่ยากเลยสำหรับการคำนวณภาษีครึ่งปีอย่างไรให้ปลอดภัย มีเพียงสองข้อเอง แต่สุดท้ายอยากจะบอกว่า วิธีนี้ใช้สำหรับกิจการที่กำลังเติบโต เพราะกิจการเหล่านี้ประเมิณกำไรได้ยาก เพื่อเป็นการ safe ตัวเอง เราควรประเมิณให้สูงกว่าปีก่อนจะได้ไม่ต้องมาจ่ายเงินเพิ่มทีหลัง

แต่สำหรับกิจการที่เปิดมานานแล้วกิจการค่อนข้างแย่ ขอแนะนำให้ประเมิณตามความจริงดีกว่านะคะ อย่าไปยิดติดกับภาษีในอดีด เพราะหากยึดตามกำไรที่เกิดขึ้นในอดีต ท่านอาจจะเสียภาษีครึ่งปีที่เกินกว่าจำเป็น เพราะความเป็นไปได้ที่ปีนี้อาจเสียภาษีน้อยกว่าเดิมมาก สุดท้ายพอท่านจะมาขอคืนภาษีอาจจะยากเย็นแสนเข็นกว่าเดิมซะอีก